תמונות

בעל אולם עדיה צילום: ניר בן שטרית ואליקו כהני יבנה נט