תמונות

ישיבת הממשלה בעקבות רצח רבין צילום: ארכיון צה"ל