תמונות

שחר לא מוכן לקבל את הבקשה (צילום: אלן שיבר)