תמונות

ניצן שירזי, שביט אלימלך ויואב כץ (עמית מצפה)