תמונות

אורבך בימים יפים יותר. לא הצליח להביא רייטינג (רויטרס)