תמונות

אלון אסור מקבל דרגת ניצב צילום: משטרת ישראל