תמונות

דאוסן, קפץ מעל עוד משוכה (אודליה מטרי, מכבי ראשל"צ)