תמונות

סמולר. שישה שערים שלו לא עזרו לישראל (שי לוי)