תמונות

נעמה ויעל שפיר. שיחקו האחת נגד השניה (יניב גונן)