תמונות

פטיוק מסמנת לשופט כמה הכדור היה בחוץ (בעז גורן)