תמונות

משה אביבי. &"הפעולה בוצעה לאחר קבלת המכתב&" (גיא בן זיו)