תמונות

הם דווקא הפסידו 6:1. ועדיין יש להם סיכוי..