תמונות

ראש הקהילה מר אלברט קמיאו במשרדו בדמשק. צילום: הרב אברהם חיים