תמונות

מדוניאנין. מוצא עצמו על הספסל (רועי גלדסטון)