תמונות

סם גריטהם, גל נבו ונעם צבי בטקס הענקת הפרס