תמונות

אלירן דנין. המו&"מ מול עכו נמשך (משה חרמון)