תמונות

יניב קטן מול חן עזריאל בקרית אליעזר (עמית מצפה)