תמונות

ממולאים עם סייטן, משק ברזילי צילום: דניאל לילה