תמונות

גרינפלד מוציא לטל חן את הכרטיס האדום (יניב גונן)