תמונות

בית טופה ביפו, מנורה גובה צילום: הגר דופלט