תמונות

במגף בעטו את כדור הזהב. בופון וקונטה (gettyimages)