תמונות

טר שטגן תיסכל את ההתקפה הבווארית (gettyimages)