תמונות

"היה לו קוף על הגב. בראון מול גודס (אלן שיבר)