תמונות

מצד אחד: שלט חוצות הקורא לנשוף בוובוזלות ולהרעיש (רויטרס)