תמונות

משה לוי, נקמת הטרקטור, הופעה צילום: אורית פניני