תמונות

שער כבר בדקה השניה. מזרחי וערן לוי (אלן שיבר)