תמונות

החשב של בית&"ר ירושלים (מימין) (יניב גונן)