תמונות

בכר עם שבתאי. לא תירגל הרכב (לירון מלדובן)