תמונות

רמה&"ש מול רמלה. רק 1.5 אחוז רייטינג (דרור עינב)