תמונות

אלישע עם קטן ודבאלשווילי. לחץ בחיפה (עמית מצפה)