תמונות

פישר ואיידסון מאושרים. מכבי לבד בראש (עמית מצפה)