תמונות

שערים 4-5 ריקים. האולטרס עדיין זועם על ההחלטה (שי לוי)