תמונות

סוויטות אספרנסה פנים, צילום אלברט אדוט2 צילום: אלברט אדוט