תמונות

על ספסל המפסידים. הרד סוקס בדיכאון (gettyimages)