תמונות

ימן בלוז – Jat Mahibathi (בטינה פיינשטיין)