תמונות

גרשוני, זהב ישראל ראשון מאז אתונה (gettyimages). צפו בהכתרה המרגשת