תמונות

מטבח אחרי שיפוץ3 - חלי ישראלי3 צילום: אורן שלו