תמונות

איזרחו את כל מי שרק אפשר. רוצ'סטי (אלן שיבר)