תמונות

וויליאם סוארס. החמיץ את המצב הכי טוב של ב&"ש במשחק (משה חרמון)