תמונות

נגב אילת בפעולה. נכנעו למועדון הריץ' (יניב גונן)