תמונות

כותרת ה"סאן". טעות שלא תישכח בקרוב, בטח לא באנגליה