תמונות

מיכל פיירמן, מבואה כללי צילום: מיכל הרדוף רז