תמונות

מיקי שמו והעוגה שהכין לפרס צילום: בני גם זו לטובה