תמונות

דורה. שעון החול הולך ואוזל (צילום: אלן שיבר)