תמונות

פסטליטוס עם שומר ואנדיב צילום: דניאל בר און