תמונות

על השולחן שער גליון ינואר 2015 צילום: רונן מנגן