תמונות

המצטיין במשחק באיטליה. לנדסברג (GETTYIMAGES)