תמונות

לא ברור אם יחזור לפרקט העונה. כספי (Getty)