תמונות

שמה גם פתק בכותל? (עודד קרני, מנהלת הליגה)