תמונות

אז מי גדול יותר? קובי וחבר ותיק... (gettyimages)